חלוקת רכוש

חלוקת רכוש בין בני זוג:

הכלל בחלוקת רכוש הוא שמה שצברו בני הזוג לאורך השנים מאז התחתנו (או מאז שהם ידועים בציבור) הינו של שני הצדדים בחלקים שווים אלא אם בני הזוג ערכו וחתמו על הסכם ממון.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.1974, כך שזוגות שהתחתנו אחרי 1.1.74 יחול עליהם חוק יחסי ממון והסדר איזון משאבים  והמשמעות היא אם זוג לא ערך הסכם ממון יחול עליו ההסדר בחוק

מהו ההסדר בחוק יחסי ממון?

כאמור, כל מה שבני הזוג צברו ביחד בתוקפת חייהם המשותפת, גם אם נרשם רק על שם אחד מהם. החוק מונה חריגים, כך שמוחרגים נכסים שעברו בירושה, שהתקבלו במתנה או כל מה שנצבר קודם לנישואין. למרות שהחוק סייג והחריג נכסים מסוימים, עדיין אין זה מוחלט, שהרי אם תוכח כוונת שיתוף על הנכסים המוחרגים הם ייחשבו ברכוש משותף ויחולקו בחלקים שווים.

בני זוג שהתחתנו לפני 1.1.74 – עדיין לא חל חוק יחסי ממון ולמעשה חלה חזקת השיתוף.

חזקת השיתוף קובעת כי כל צד זכאי למחצית הזכויות ו/או הנכסים של בן הזוג השני. זאת בכפוף לכך שבני הזוג חיו במשותף אורח חיים תקין תוך מאמץ כלכלי משותף.

חזקה זו אינה חלוטה וניתן לערער עליה בכפוף להוכחות שאכן לא היתה כוונת שיתוף.

חשוב לדעת שאין משמעות לעובדה שנכס או זכות מסוימים רשומים רק על שם אחד מבני הזוג ש ויראו בו כחלק מהרכוש שנצבר במהלך הנישואין והחיים המשותפים ועל כן גם יתחלקו שווה בשווה.

כיצד מתבצעת חלוקת רכוש בהליך הגירושין?

שני נושאים עיקריים בתביעות רכושיות:

  1. פירוק שיתוף – מתייחס לרוב לדירות, נכסי מקרקעין, רכבים חברה משותפת
  2. הסדר איזון משאבים – כספים בחשבון הבנק, זכויות סוציאליות ופנסיוניות ועוד.

חלוקת דירת המגורים המשותפת בגירושין

אצל מרבית הזוגות הנכס העיקרי ולעיתים גם היחידי הוא דירת המגורים שבבעלותם לכן פירוק השיתוף בבית מעלה שיקולי כדאיות כלכלית ולעיתים קושי לצאת מדירת המגורים

מה עושים עם הבית כשמתגרשים?

שתי אפשרות:

  1. אחד מבני הזוג יכול לרכוש את חלקו של בן הזוג השני בנכס .
  2. למכור את הדירה בשוק החופשי, לצד ג' ולהתחלק בתמורת המכירה

חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין

הזכויות הסוציאליות של בני הזוג הן חלק מהרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים ולכן לכל אחד מבני הזוג יש זכות לקבל מחצית מהזכויות הסוציאליות של הצד השני (לרבות פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים)

בדרך כלל במועד הגירושין מועד פירעון הזכויות טרם הגיע וזכויות אינן נזילות, לכן החלוקה למעשה תהיה בעתיד ועל פי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. ישנם מקרים בהם בני הזוג מעדיפים לסיים את ההתחשבנות ביניהם כבר עם הגירושין, ולא לחכות מספר שנים, כאשר ישנה הסכמה ניתן לבצע היוון של הזכויות (חישוב עתידי של שווי הזכויות). במקרים אלה יש להיעזר באיש מקצוע מתחום האקטואריה שלרוב מתמנה כמומחה מטעם בית המשפט כדי להעריך ולחלק את הכספים וזכויות באופן מדויק.

נכסי מוניטין וקריירה

כאשר ישנו פער כלכלי גדול בכושר ההשתכרות, הנובע מהקרבה של בן זוג אחר למען התפתחותו העסקית וכלכלית של הצד השני ובימינו לרוב, מדובר בנשים שהינן בני הזוג "הביתיים" יותר הפונות גידול הילדים ומוותרות על התפתחותן האישית והמקצועית על מנת שבן הזוג הגבר, יוכל לשגשג בפיתוח הקריירה שלו והעצמת שכרו וזו תרומתה הצלחתו.

תרומתה יחד עם שיקולים נוספים יקנו לאישה בעת הגירושין, זכות לחלק מנכסי המוניטין והקריירה של בן הזוג, שיתורגמו שווי כספי.

חלוקת חובות בין בני זוג:

לעיקרון שככל שבני הזוג שותפים לרווחים ולנכסים שהצטברו במהלך חיי הנישואין, כך הם גם שותפים לחובות ולהפסדים שהצטברו במהלך אותה התקופה.

המשמעות היא, שככל שהחובות של בני הזוג הצטברו במהלך חיי הנישואין, ובשעה שבני הזוג ניהלו משק בית משותף, הרי שחובותיהם ייחשבו אף הם כחלק מהרכוש המשותף ועל בני הזוג לפרוע החוב יחד, שווה בשווה ביניהם בעת הגירושין.

למעשה, כל חוב משותף שקשור במישרין או בעקיפין לטיפול במשק הבית וברווחת המשפחה, יחולק בין בני הזוג, אלא אם נקבע אחרת בהסכם הגירושין או בהסכם ממון החובות כוללים משכנתאות, הלוואות לבנק, הלוואות לגופים אחרים.

כן חשוב לציין כי חובות עסקיים אשר נוצרו כתוצאה מהשקעה עסקית של אחד מבני הזוג יחולקו בין שני בני הזוג.

חוב שהוא בעל אופי אישי מובהק או שנעשה תוך הפרת אמונים וללא ידיעת בן הזוג השני וללא הסכמתו, אזי מן הצדק לא לחייב את הצד השני בו.

נטל ההוכחה כי חוב מסוים אינו משותף נתון על בן הזוג הטוען כך לכן גם כשאתם בטוחים שאין מדובר בחוב משותף, פנו לייעוץ מקצועי.

תקציר

ליצירת קשר וייעוץ אישי:

פוסטים אחרונים

לתיאום פגישה צרו קשר עכשיו:

דילוג לתוכן