כתובה ופיצויים

מהי הכתובה? הכתובה הינה שטר שמסדיר את כל העניינים הרכושיים והממוניים בין בני הזוג.  שטר הכתובה הוא מסמך משפטי מחייב והוא חלק בלתי נפרד מנישואין על פי ההלכה היהודית. הכתובה מגלמת בתוכה את מכלול התחייבויות הבעל לאישה, לזון את האישה, לדאוג לה לכסות ובגדים, רפואתה ועוד. מוסד הכתובה נועד כדי לשרת שתי מטרות: להבטיח את […]

מהו ילד מורד ומה ההשלכות המשפטיות?

מהו ילד מורד? לילד שמסרב לשמור על קשר עם ההורה שאינו המשמורן. גם הדין העברי מכיר בכך ומגדיר "בן מורד" כאשר ילד אינו שומר על קשר עם אותו הורה, לא מכבד אותו, ממרה את פיו ואינו מסכים לקיים את הסדרי הראייה שנקבעו. הלכה היא כי כאשר ילד מורד בהורהו ומסרב לקיים עמו קשר בניגוד להוראת […]

דילוג לתוכן