צוואות וירושות

חוק הירושה, התשכ"ה -1965 קובע:  "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו"

כאשר יורשיו של אדם הם על פי צוואה או על פי הסדר החלוקה הקבוע בדין.

מהי צוואה?

מסמך בעל נפקות משפטית המשקף את רצונו של האדם לפני לכתו ומטרתו להורות על חלוקת עזבונו ורכושו.

הצוואה מקנה לאדם את האפשרות להסדיר את ירושתו לאחר מותו שלא על פי החלוקה המוסדרת בדין אלא על פי רצונו.

המשמעות של צוואה כי הענקת זכות בעזבון למי שאינה מוקנית לו הזכות מכוח הדין.

החוק קובע דרישות צורניות ומהותיות על מנת להסדיר את רצון המצווה ובכדי שתיחשב הצוואה לתקפה מבחינה משפטית ויהיה ניתן לכבד את רצונו לאחר מותו.

החשיבות בעריכת צוואה:

ככל ואדם אינו רוצה שחלוקת רכושו ועזבונו יהיה על פי ההסדר שבדין יש לערוך צוואה שתקבע אחרת.

עריכת צוואה, רלוונטית תמיד, ללא שאלה של גיל או היקף הרכוש שנצבר, שהרי אין אנו יודעים מתי נעבור לעולם הבא.

ישנן סיטואציות בהן ניסוח צוואה הוא חשוב עוד יותר, כגון בעת גירושין, כאשר ברקע לנישואין יש גם ידוע.ה בציבור, בהורות יחידנות, ילדים מנישואים שונים ועוד.

בשל משמעותו של מסמך זה, חשוב מאוד לפנות לעורך דין לענייני משפחה לצורך עריכת צוואה שתשקף את רצון המצווה באופן בברור ותעמוד במבחן הביקורת השיפוטית ביום מן הימים.

צוואות וירושות - עורכת דין לענייני משפחה אלה נפתלי מזרחי

הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה:

המשפט הישראלי, על פי החוק, מכיר בארבעה סוגים של צוואה:

  • צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד תיכתב כולה בידי המצווה תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
  • צוואה בפני עדים – צוואה בעדים תהא בכתב תצוין בתאריך ותיחתם בידי המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו
  • צוואה בפני רשות – תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל פי בפני שופט, רשם של בית המשפט, רשם לענייני ירושה, נוטריון או פני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב לאחד מהגורמים האמורים
  • צוואה בעל פה ("שכיב מרע") – מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו.
 

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית (בין בני זוג) צוואה משותפת, אותה עורכים בני-הזוג ביחד, כאשר משמעותה הוא שבני הזוג יורשים זה את זו וניתן לקבוע מי יהיו הנהנים הבאים, אחרי מותם.

לצוואה הדדית יתרונות רבים, והעיקרי שבהם הוא מניעת סכסוכים על הירושה. הצוואה, לרוב, מגדירה את בן הזוג כיורש יחיד, או מסדירה, בצורה ברורה, את סדר היורשים שאחריו.

חשוב לדעת שכאשר מדובר על צוואה הדדית, קיים קושי מסוים באפשרות לבטל את הצוואה, מאחר והמייחד אותה הוא עקרון ההסתמכות ההדדית.

יחד עם זאת על הקושי ניתן להתגבר באמצעות מסירת הודעה לצד השני בכתב ובהתאם לערוך צוואה חדשה.

התנגדות לצוואה:

התנגדות לצוואה הינה תביעה המבוססת על עילות התנגדות המפורטות בחוק הירושה, אשר מכונה גם התנגדות לקיום צוואה או תביעה לביטול צוואה, אשר יש להגיש לרשם לענייני ירושה במועד הקבוע בחוק הירושה.

כאשר מטרתה של התביעה לביטול צוואה היא למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה.

התנגדות לצוואה הינה תביעה המבוססת על עילות התנגדות המפורטות בחוק הירושה כגון: אי כשרות לצוות, עשיית צוואה בכפייה, אונס, איום ועוד.

מי יכול להגיש התנגדות?

פסיקת בתי המשפט קובעת כי רק מי שהינו "מעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות, המשמעות – כל  אדם שיש לו עניין כלכלי בתוצאות של פסילת הצוואה.

שוב עולה החשיבות בעריכת צוואה אצל עו"ד המומחה בעריכת צוואות ומניעת התנגדויות, שהרי עוד בעת עריכת הצוואה, יש לנקוט בסדרת פעולות אשר ביכולתן לצמצם באופן מהותי את ההסתברות שיגישו התנגדות לקיום הצוואה ובוודאי להפחית את סיכויי ביטולה. 

ליצירת קשר וייעוץ אישי:

פוסטים אחרונים

לתיאום פגישה צרו קשר עכשיו:

דילוג לתוכן