סוגי מזונות

תוכן עניינים

מזונות אישה 

רבים המקרים בהם האישה התלויה בבעל כלכלית, מוצאת את עצמה מול שוקת שבורה בעת הפרידה, עת הבעל מסרב לשאת בהוצאותיה, דבר שבא לידי ביטוי דווקא בעת המשבר, כשמערכת היחסים עולה על שרטון ומתחיל הקרע בין בני הזוג.

אישה זכאית למזונות מבעלה כל עוד היא נשואה לו, כך שעם פקיעת הנישואין פוקעת ונעלמת זכותה של האישה למזונות.

מהם מזונות אישה?

על פי ההלכה אקט הנישואין טומן בתוכו זכויות וחובות בין בני הזוג העיקרון המנחה בחיוב בעל במזונות אשתו היא החובה המוחלטת על הבעל לפרנס את אשתו ולדאוג לכל צרכיה ובכלל זה מזון, ביגוד, רפואה, נסיעה, דיור ועוד.

המטרה היא לספק סיוע כספי לאישה שמתגרשת ולא עובדת או עובדת אך אינה משתכרת די לכדי קיומה הבסיסי.

שלושה גורמים מרכזיים משפיעים על קביעת סכום המזונות אותו יפסקו לאישה:

  1. הכנסתו של הבעל
  2. צרכי האישה
  3. הכנסות האישה (מכל המקורות) ככל וישנם

חשוב לזכור כי מדובר בתביעה כספית לכל דבר ועל האישה יהיה להוכיח כי אכן קמה חובת תשלום מזונותיה.

העיקרון הבסיסי הוא על פי הכלל: "עולה עמו ואינה יורדת עמו". כלומר, אילו האישה התרגלה לרמת חיים מסוימת, לא תיאלץ להסתפק ברמה פחותה מזו וחובה על הבעל לספק לאשתו מזונות בהתאם לרמת החיים בה חיו עוד בטרם מועד הקרע.

כמו כן, קיימים מקרים בהם האישה משתכרת למחייתה אולם השתכרותה מוגבלת ואינה מספקת את מלוא צרכיה יחויב הבעל "בהשלמת המזונות"

מתי לא משלמים מזונות אישה?

המשפט העברי קובע מספר עילות אשר בגינן עלולה האישה לאבד את זכאותה לתשלום מזונות. לשם כך, יידרש הבעל להוכיח לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני כי אחת מן העילות מתקיימת כגון: האישה מורדת, מקיימת קשר עם אחר, אישה שבגדה, אישה שעזבה את הבית מרצונה החופשי או אישה עובדת אשר שכרה מספיק לכל צרכיה והוצאותיה.

"איני ניזונה ואיני עושה":

לאישה הזכות לוותר על מזונותיה ובמקומם לשמור על מעשי ידיה כלומר, שומרת לעצמה את השתכרותה.

חשוב להעיר שאין הבעל רשאי לדרוש מהאישה לצאת לעבוד ולהשתכר.

סמכות השיפוט בתביעת מזונות אישה:

הסמכות לדון בעניין מזונות אישה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, במקרה ובו תביעת המזונות נכרכה כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו, או במקרה ששני בני הזוג הסכימו כי בית הדין הרבני ידון בעניין מזונות האישה.

מזונות מעוכבת

מהם מזונות מעוכבת?

מטרתם לפצות את האישה על כך שבעלה מעכב לה את גיטה, באמצעותם מופעל על הבעל לחץ כספי לתת את הגט.

מדובר ב"קנס" לבעל על כך שמסרב ללא כל הצדקה ליתן גט לאישה, מדובר במזונות הניתנים לאישה כסנקציה כלכלית נגד בעל סרבן גט ועד למתן הגט בפועל.

ומשכך, מזונות מעוכבת יפסקו גם במקרים בהם האישה מתפרנסת באופן עצמאי.

ישנן סנקציות נוספות המוטלות על בעל סרבן כגון: עיקולים, צו עיכוב יציאה מן הארץ ומאסר. 

מזונות משקמים

מהם מזונות משקמים או שיקומיים?

מטרתם לאזן את פערי ההכנסות במקרים שבהם הכנסתו של אחד מבני הזוג גבוהה בהרבה מזו של האחר ורלוונטיים לזוגות ידועים בציבור ובקהילה הלהט"בית . מזונות שיקומיים נפסקים בעת פערי שכר גדולים במיוחד בין שני בני הזוג, ניהול חיים משותפים ותלות כלכלית של הצד החלש באחר, והן ביכולת השיקום הכלכלי של הצד החלש.

מתי יפסקו מזונות משקמים?

בית המשפט נוטה לפסוק מזונות אלה לתקופה מוגבלת, לאחר תקופת חיים משותפים ארוכה, כדי לאפשר לבן הזוג שהכנסתו קטנה יותר מעיין תקופת הסתגלות עקב הירידה הצפויה ברמת החיים או עקב הצורך החדש למצוא עבודה חדשה ולהגדיל את הכנסות. ביהמ"ש מכיר בזכות של אישה ידועה בציבור לקבל מזונות משקמים באופן זמני ולתקופה קצובה, מבן זוגה מתוך ההכרה בצורך להסדיר את חייה של הידועה בציבור לאחר הפירוד. מדובר אפוא במזונות שיקומיים/ משקמים אשר אינם ניתנים לכל החיים, אלא לתקופה קצובה. ניתן לפסוק את המזונות משקמים בסכום חד פעמי או בתשלומים עיתיים. משך תקופת הזכאות תלויה בנסיבות העובדתיות, ויבחנו בין היתר משך החיים המשותפים, גיל, ומשך התקופה הנדרשת לצורך שיפור כושר השתכרות או שילוב במעגל העבודה. חשוב לציין כי זכות הידוע/ה בציבור למזונות משקמים הינה בנוסף לזכויות הרכושיות הנובעות מנכסיו של הצד השני. לא כל מקרה יאפשר מתן מזונות משקמים, אלא רק בהתאם לנסיבות. מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

ליצירת קשר וייעוץ אישי:

פוסטים אחרונים

לתיאום פגישה צרו קשר עכשיו:

דילוג לתוכן