משרד עורכת הדין אלה נפתלי רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה
/ https://www.ellanaftali-law.co.il /

מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר.
המידע שייאסף (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי המידע של המשרד ובאחריותו, והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. בעצם המשך גלישתך באתר הנך מביע הסכמתך למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיך לפי מדיניות זו, כמפורט להלן.
במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

כללי:
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים.
חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.
לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

סוגי המידע שאנו אוספים:
בעת שימוש באתר, ועל מנת שנוכל להיענות לפניות שתבקשו להעביר אלינו באמצעות האתר, אנו עשויים לבקש מכם פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
כמו כן, cookies המופעלים באתר (כמפורט להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו'. המידע המפורט בסעיף זה יכונה להלן "המידע שנאסף".
Cookies
אתר המשרד משתמש ב"עוגיות " (Cookies) , שהינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנך גולש באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירך, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע, והכל לצורך תפעולם השוטף והתקין.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
מטרות האיסוף והשימוש במידע:

אנו עושים שימוש במידע שנאסף למטרות הבאות:
• רישום לשירותים;
• יצירת קשר ומתן שירותים;
• אבטחת מידע;
• תפעול האתר, פיתוחו, שיפורו וניהולו;
• על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת

מסירת מידע לצד שלישי:
אנו רשאים להעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
• ליועצים, קבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים הניתנים לנו בקשר עם האתר או בקשר עם פנייתך אלינו באמצעות האתר (לדוגמא: פרטי קשר שתזין באמצעות האתר עשויים להישמר אצל הגורם המפעיל את האתר עבור המשרד) אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבנינו ו/או מטעמנו, ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור.
• אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

פרסומות של צדדים שלישיים
המשרד מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המשרד.

אבטחת מידע
המשרד מיישם באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המשרד לא מתחייב ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות בדוא"ל office@ellanaftali-law.co.il : או בדואר רגיל אל: אלה נפתלי עורכת דין ומגשרת מושב עגור 84 מיקוד 99840.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המשרד משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר זה. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף תוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום שפורסמה באתר הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות. כל שאר השינויים, וכן שינויים מהותיים שהדין מחייב שייכנסו לתוקף באופן מיידי, ייכנסו לתוקף מיד עם פרסום המדיניות המעודכנת באתר. אנו נראה בהמשך שימושך באתר לאחר עדכון מדיניות זו כהסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

דילוג לתוכן